A. Giới Thiệu

 • Nếu quý khách sử dụng hoặc truy cập trang web của VCA hoặc bất kỳ trang web nào khác do chúng tôi sở hữu (gọi tắt là "trang web") hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng hoặc đăng ký trên trang web, thì sẽ được coi là đã đồng ý tuân theo: (i) các điều khoản và quy tắc này; (ii) Chính sách bảo mật của chúng tôi; và (iii) các quy tắc liên quan đến các sản phẩm cá cược hoặc trò chơi của chúng tôi được đề cập trongđoạn thứ hai bên dưới (được gọi chung là "điều khoản"), và được coi là chấp nhận và hiểu tất cả các điều khoản
  • a. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản Nếu quý khách không chấp nhận các điều khoản này,vui lòng không tham gia cá cược. Các điều khoản cũng áp dụng cho tất cả các phiên bản cược điện thoại và đặt cược hoặc trò chơi được thực hiện thông qua thiết bị di động, bao gồm cả phần mềm có thể tải xuống bằng thiết bị di động (mọi tham chiếu đến việc bạn sử dụng trang web tương đương với tham chiếu đến đặt cược của bạn trên điện thoại hoặc thiết bị di động của chúng tôi Sử dụng dịch vụ).
  • b. Khi quý khách chấp nhận đặt cược bất kỳ trò chơi nào của chúng tôi thì quý khách được coi là chấp nhận và đồng ý với ràng buộc của chúng tôi tương ứng với sản phẩm trên trang chủ.Các quy tắc các cược có thể xem thêm trong phần “Mô Tả” của trang chủ.
  • c. Vì nhiều lý do (bao gồm cả việc tuân thủ các luật, quy định và yêu cầu quy định hiện hành),chúng tôi có thể cần phải thay đổi các điều khoản và quy tắc này theo thời gian. Tất cả các thay đổi sẽ được đăng trên trang chủ . Các điều khoản được cập nhật gần đây có thể được xem trên trang chủ của chúng tôi.Nếu quý khách không thể chấp nhận bất kỳ thay đổi nào đối với các điều khoản, quý khách nên ngừng đặt cược ở VCA hoặc quý khách có thể đóng tài khoản của mình ở VCA. Tuy nhiên, nếu quý khách tiếp tục tham gia đặt cược ở VCA khi các thay đổi đối với các điều khoản và quy tắc này có hiệu lực, quý khách sẽ được coi là đã chấp nhận những thay đổi đó của chúng tôi
  • d. Khi đề cập đến "quý khách ", "của quý khách " hoặc "khách hàng", nó đề cập đến bất kỳ người nào sử dụng trang web hoặc các dịch vụ của VCA, hoặc bất kỳ quý khách hàng nào đăng ký tại VCA.
  • e. Qúy khách có thể biết rằng việc truy cập hoặc đặt cược tại VCA của chúng tôi (bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các sản phẩm trên trang chủ ) có thể là bất hợp pháp ở một số quốc gia (ví dụ: Hoa Kỳ). Qúy khách có trách nhiệm đảm bảo rằng việc truy cập hoặc đặt cược tại VCA của quý khách tuân thủ các luật hiện hành tại nước sở tại của quý khách và quý khách có trách nhiệm đảm bảo với chúng tôi rằng các loại trò chơi của chúng tôi không bất hợp pháp tại nơi bạn sinh sống.
  • f. VCA luôn cung cấp những phục vụ tốt nhất cho khách hàng và” cược có trách nhiệm “là một phần trong chính sách cần thực hiện và chấp hành của VCA.Khách hàng sử dụng trang web VCA nếu phat hiện có hành vi trốn tránh ,gian lận hoặc vì lý do bất kì không tuân thủ và thực hiện “ cược có trách nhiệm”đã đề ra,VCA sẽ không có nghĩa vụ chiụ bất kì trách nhiệm trên.

B. Tài khoản của quý khách tại VCA

 • a. Ứng dụng
  • i. Tất cả các ứng viên phải đảm bảo trên 18 tuổi trước khi tham gia cá cược hoặc đăng ký tại VCA. Đồng thời, VCA có quyền yêu cầu quý khách cung cấp bằng chứng về độ tuổi và phong tỏa tài khoản của quý khách trước khi cung cấp các thông tin liên quan.VCA sẽ nghiêm túc giải quyết các trường hợp vị thành niên(chưa đủ 18) tham gia các cược。
  • ii. Tất cả các thông tin được cung cấp trong quá trình đăng ký trên trang web phải chính xác và đầy đủ về mọi mặt. Đặc biệt khi sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, tên chủ thẻ phải trùng với tên đã đăng ký trên trang web,nếu không tài khoản tương ứng sẽ bị đóng băng. Khi tài khoản bị đóng băng, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi.Tất cả các cược được thực hiện trước khi tài khoản bị đóng băng, bất kể kết quả cược như thế nào, đều có hiệu lực.
  • iii. VCA có thể sử dụng cách gửi thư xác minh để xác nhận địa chỉ cư trú của quý khách Nội dung bức thư có thể bao gồm hướng dẫn sử dụng điều khoản, tờ rơi, và thẻ cá cược qua điện thoại. Nội dung của tất cả các bức thư sẽ được bảo mật và không có thông tin nào đề cập đến VCA sẽ được hiển thị trên phong bì. Khi thư xác minh được gửi đi, tất cả các đề nghị khuyến mãi và yêu cầu rút tiền sẽ ở trạng thái chờ xử lý cho đến khi địa chỉ được xác nhận là chính xác.
  • iv. Bằng cách chấp nhận các điều khoản đăng ký sử dụng trang web, đồng nghĩa quý khách chấp nhận theo luật và quy định liên quan hoặc yêu cầu của các cơ quan quản lý có liên quan, và để sử dụng trang web và các sản phẩm khác của chúng tôi, chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ thẩm định danh tính và tín dụng liên quan vào bất kỳ lúc nào Và các khía cạnh khác của xác minh. Qúy khách sẽ được coi là đồng ý cung cấp tất cả thông tin liên quan đến việc xác minh đó. Chúng tôi có quyền đóng băng hoặc hạn chế tài khoản của quý khách thông qua bất kỳ phương tiện nào mà chúng tôi cho là thích hợp cho đến khi thẩm định liên quan được thông qua thành công.
  • v. Là một phần của quá trình đăng ký, chúng tôi có thể cung cấp thông tin của quý khách cho các cơ quan tham chiếu tín dụng được ủy quyền để xác nhận danh tính và thông tin thẻ thanh toán của quý khách. Qúy khách sẽ được coi là đồng ý với việc chúng tôi xử lý thông tin đó về việc đăng ký của quý khách
  • vi. Mỗi khách hàng chỉ được mở một tài khoản. Nếu chúng tôi phát hiện rằng quý khách đã mở nhiều tài khoản , chúng tôi có quyền coi các tài khoản này liên kết như một tài khoản chung.
  • vii. Qúy khách có thể cập nhật thông tin cá nhân mới nhất với chúng tôi.Thông tin cá nhân và thông tin tài khoản của quý khách sẽ được sửa đổi trên trang chủ của chúng tôi.Nếu quý khách cần tư vấn bất cứ điều gì ,có thể liên hệ với chúng tôi
 • b. Thông Tin Tài Khoản :
  • i. Qúy khách có thể chọn tên đăng nhập và mật khẩu của riêng mình khi đăng ký tại VCA. Qúy khách phải giữ bí mật thông tin đó,vì quý khách chịu trách nhiệm cho tất cả vé đặt cược và bất kỳ hoạt động nào khác trong tài khoản của quý khách.
  • ii. Nếu có đủ tiền trong tài khoản và tên đăng nhập và mật khẩu của quý khách được đăng nhập chính xác (bất kể quý khách có ủy quyền hay không), đặt cược sẽ được xác lập.。
  • iii. Nếu bất kỳ lúc nào quý khách phát hiện một bên thứ ba khác biết tên đăng nhập hoặc mật khẩu của bạn, bạn nên thay đổi ngay lập tức thông qua trang chủ.Nếu quý khách quên một số hoặc tất cả thông tin tài khoản , vui lòng liên hệ với chúng tôi.
  • iv. Đối với các cược được thực hiện qua điện thoại, miễn là tên và số tài khoản hoặc tên và tên người dùng của bạn được cung cấp chính xác (bất kể sự ủy quyền của quý khách), quý khách phải chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch. Nếu quý khách chỉ định một người khác được ủy quyền cho tài khoản của mình, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch do người đó thực hiện bằng cách sử dụng thông tin tài khoản có liên quan. Nếu quý khách bị mất thông tin tài khoản của mình hoặc cho rằng người khác sở hữu thông tin tài khoản của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức
  • v. Xin lưu ý: Về thông tin chủ thẻ và bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào khác, vui lòng không gửi cho chúng tôi bằng email không được mã hóa.。
  • vi. Sau khi đăng nhập vào tài khoản của mình thông qua trang chủ, bạn có thể xem số dư hiện tại và lịch sử giao dịch của mình bất kỳ lúc nào.
 • c. Thông Tin Cá Nhân
  • Đối với thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp, chúng tôi sẽ tuân theo luật bảo vệ thông tin hiện hành (bao gồm Đạo luật bảo vệ dữ liệu của Vương quốc Anh năm 1998). Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được xử lý theo chính sách bảo mật của chúng tôi.
 • d. Đóng băng và đóng tài khoản
  • i. Nếu quý khách muốn đóng tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Mọi số dư âm trong tài khoản của bạn cần phải được thanh toán cho VCA ngay lập tức, và tài khoản sẽ được đóng sau khi khoản nợ tương ứng được thanh toán đầy đủ. Nếu có bất kỳ cược nào chưa được giải quyết trong tài khoản, quý khách sẽ không có quyền đóng tài khoản cho đến khi tất cả các vé cược đã được thanh toán。
  • ii. VCA có quyền đóng hoặc đóng băng tài khoản của quý khách bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Không ảnh hưởng đến hiệu lực của câu trên, VCA có quyền đóng hoặc đóng băng tài khoản của quý khách nếu::
   • 1. Qúy khách phá sản.
   • 2. VCA phát hiện quý khách có hành vi gian lận hoặc sử dụng trang web cho những mục đích bất hợp pháp
   • 3. VCA cho rằng bạn không trung thực / cố tình gian lận / lợi dụng VCA hoặc lợi dụng bất kỳ khách hàng khác khi sử dụng trang web.。
   • 4. VCA bị yêu cầu làm như vậy bởi cảnh sát, bất kỳ cơ quan quản lý nào hoặc tòa án;
   • 5. VCA tin rằng bất kỳ tình huống nào được đề cập từ điều 1đến điều 3 ở trên có thể đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra。
  • iii. Nếu VCA đóng hoặc đóng băng tài khoản của quý khách vì bất kỳ lý do nào được đề cập từ điều1 đến điều 5ở trên, quý khách sẽ chịu tất cả các khiếu nại, tổn thất, nợ, thiệt hại, chi phí và chi phí (tổng thời hạn "" Khiếu nại ") và sẽ phải bồi thường cho VCA cho những khiếu nại đó. Trong các trường hợp được đề cập từ điều 1đến điều 5 ở trên,VCA có quyền giữ lại hoặc giữ lại bất kỳ 1 phần và tất cả số tiền (bao gồm bất kỳ khoản tiền thắng cược hoặc tiền thưởng nào) đáng lẽ ra số tiền phải được trả cho bạn.
  • iv. Đối với thành viên mới đăng ký chưa thực hiện nạp tiền trong 60 ngày liên tục, hệ thống sẽ tự động hủy tài khoản của họ. Nếu thành viên nạp tiền 180 ngày liên tục mà chưa thực hiện nạp tiền thì hệ thống sẽ tự động xóa số dư của ví chính và tự động hủy tài khoản.。

C. Tiền của quý khách

 • a. Nạp tiền và đặt cược
  • i. Khách hàng chỉ có thể sử dụng số tiền nạp vào trong tài khoản để đặt cược. Nếu không đủ tiền,khách hàng phải nạp tiền vào mới có thể đặt cược trò chơi. Để biết thêm chi tiết về cách gửi, rút ​​và chuyển khoản, vui lòng truy cập Gửi / Rút tiền.
  • ii. Qúy khách chỉ nên gửi tiền vào tài khoản của mình cho mục đích cá cược trên trang web. Nếu chúng tôi phát hiện khoản tiền gửi của bạn không nhằm mục đích cá cược, chúng tôi có quyền phong tỏa hoặc đóng tài khoản của quý khách. Trong trường hợp này, chúng tôi cũng sẽ báo cáo với các bộ phận liên quan.
  • iii. Nếu chúng tôi phá sản, tất cả khách hàng gửi tiền vào công ty chúng tôi sẽ được bảo đảm, vì tiền gửi của khách hàng được gửi vào tài khoản ngân hàng được chỉ định của chúng tôi i, tài khoản này tách biệt với tài khoản của công ty chúng tôi. Tiền nạp vào tài khoản của quý khách sẽ không có lãi suất
  • iv. Bất kỳ thành viên nào của VCA đều không được phép cung cấp thấu chi tín dụng của quý khách cho chăm sóc khách hàng,và quý khách chỉ có thể đặt cược nếu đủ tiền trong tài khoản. VCA có quyền hủy bỏ bất kỳ cược nào vô tình được chấp nhận khi tài khoản không đủ tiền. Nếu VCA thêm nhầm tiền vào tài khoản của quý khách, quý khách có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi kịp thời. VCA sẽ khấu trừ các khoản tiền đó dưới hình thức điều chỉnh số dư trong tài khoản.。
  • v. Trừ khi có quy định khác, tất cả các ví dụ được cung cấp trên trang chủ đều được tính bằng bảng Anh. Nếu giao dịch có liên quan đến chuyển đổi tiền tệ, tỷ giá hoán đổi sẽ dựa trên tỷ giá do Financial Times công bố. Các tùy chọn tiền tệ được cung cấp được liệt kê trong Phụ lục 1 của Điều khoản và Quy định.
  • vi. Sau khi chọn loại tiền tệ , tiền gửi, tiền cược và tiền thắng cược tiếp theo của khách hàng sẽ được thanh toán bằng loại tiền tệ đã chọn. Nếu bạn cần thay đổi đơn vị tiền tệ được sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi.。
  • vii. Qúy khách chỉ có thể sử dụng dịch vụ thu đổi ngoại tệ của chúng tôi cho mục đích đặt cược thông qua trang web (được gọi là "mục đích ủy quyền"). Ngoại trừ các mục đích được phép, dịch vụ trao đổi ngoại tệ không thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác (bao gồm bảo hiểm rủi ro tiền tệ, giao dịch đầu cơ hoặc bất kỳ giao dịch tiền tệ nào khác). Nếu VCA phát hiện quý khách sử dụng trang web cho các mục đích khác (ngoài mục đích được phép), VCA có quyền đóng hoặc đóng băng tài khoản của quý khách và quý khách nên:
   • 1. Chịu trách nhiệm bất kỳ và tất cả các khiếu nại phát sinh từ đó; và
   • 2. Bồi thường cho VCA cho những khiếu nại đó.
  • viii. Ngoài ra, VCA có quyền giữ lại bất kỳ và tất cả số tiền của quý khách thắng cược hoặc có được do sử dụng "gian lận " trang web (bao gồm các hoạt động được thực hiện cho các mục đích gian lận trái phép)
 • b. Rút Tiền
  • i. Khi có thể, tất cả các khoản rút tiền sẽ được trả về tài khoản nạp gửi tiền và tiền rút chỉ có thể được rút khi tên tài khoản ngân hàng là tên người đăng ký tài khoản VCA.(Tên tài khoản ngân hàng rút tiền với tên đăng ký VCA phải cùng một người)
  • ii. Đối với hầu hết tất cả các phương thức thanh toán, miễn là tài khoản cá cược của quý khách có đủ tiền, quý khách đều có thể thao tác nó bằng cách nhấp vào "Rút tiền" trên trang web. Để biết chi tiết của từng phương thức thanh toán, vui lòng tham khảo mục “gửi / rút tiền”.
  • iii. Nếu khách hàng không đặt cược đầy đủ số tiền gửi của mình khi rút tiền, VCA có quyền thu phí xử lý, bao gồm tất cả các khoản phí phát sinh trong quá trình gửi và rút tiền, và các khoản phí này sẽ được khấu trừ từ việc rút tiền khi cần thiết.
 • c. Khác:
  • i. Nếu chúng tôi phải chịu bất kỳ khoản bồi hoàn nào hoặc các khoản phí khác do tài khoản của quý khách phát sinh, chúng tôi có quyền tính các khoản phí tương ứng đó cho quý khách.
  • ii. Chúng tôi có thể sử dụng số dư dương trong tài khoản của quý khách bất kỳ lúc nào để bù đắp khoản nợ của khách ở bất kỳ công ty nào thuộc Tập đoàn VCA của chúng tôi.
  • iii. Qúy khách có trách nhiệm báo cáo nghĩa vụ thuế cho cơ quan thuế(nếu có) hoặc các cơ quan liên quan khác trong khu vực nơi quý khách sinh sống.
  • iv. Mặc dù có các quy định trên, nếu đặt cược bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, việc đặt cược sẽ không có hiệu lực cho đến khi chúng tôi nhận được đầy đủ tiền thanh toán. Nếu chúng tôi không nhận được thanh toán trước khi bắt đầu sự kiện liên quan, các vé cược sẽ tự động bị hủy.
  • v. Cá cược trực tuyến có thể là bất hợp pháp tại khu vực của quý khách đang sinh sống . Nếu điều này là đúng, quý khách sẽ không có quyền sử dụng thẻ thanh toán của mình để hoàn tất giao dịch. Tuy nhiên, bất kỳ đặt cược nào được chấp nhận từ các khu vực như vậy (dù thắng hay thua) đều hợp lệ

D. Chương trình cá cược

 • a. Đặt cược
  • ii. VCA có quyền hủy bỏ tất cả hoặc một phần của bất kỳ cá cược nào theo quyết định riêng của mình. Tất cả các vé cược đều do bạn tự chịu rủi ro
  • iii. Chúng tôi chỉ chấp nhận đặt cược trực tuyến (bao gồm đặt cược thông qua thiết bị di động hoặc phần mềm có thể tải xuống trên thiết bị di động) hoặc đặt cược qua điện thoại. Mọi hình thức cá cược khác (thư, email, fax,…) sẽ không được chấp nhận, nếu chúng tôi nhận đặt cược của khách hàng thì đặt cược sẽ không có giá trị bất kể thắng hay thua.
  • iiii. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng các cược của quý khách là chính xác. Khi vé cược đã được đặt cược và được xác nhận là được chấp nhận, khách hàng không thể thay đổi hoặc hủy đặt cược. VCA có quyền hủy bỏ bất kỳ vé cược nào vào bất kỳ lúc nào.
  • iiv. Đặt cược sẽ được xử lý theo thứ tự cược nhận được.
 • b. Giải thích khuyến mãi về các loại trò chơi Giải thích về khuyến mãi tất cả các loại trò chơi của VCA
  • i. Giới hạn đặt cược cho Nổ Hũ (Slots Games)
   • 1. Khuyến mãi nạp lần cho Nổ Hũ (slots games) Tiền thưởng khuyến mãi này chỉ được đặt cược ở các trò chơi cổ hũ,nếu quý khách đặt cược vào các trò chơi sau đây thì tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy và chúng tôi sẽ trừ hết số tiền thắng cược từ nó:Sòng bạc trực tuyến( tất cả các game như baccarat ,black jack,Roulette,Sic Bo,Dragon Tiger,Live Porker ,Pai Gow,Niu Niu ,Fraud JinHua,2-8 Bar,Se Die,Fan Tan, Bầu Cua ,3 Cào ) Reel Gems &Dragon Dance của MG ,Thể Thao và Thể Thao Điện Tử.
   • 2. Khuyến mãi khác không phải khuyến mãi nạp lần cho Nổ Hũ (slots games) Tiền thưởng khuyến mãi này chỉ được đặt cược ở các trò chơi cổ hũ,nếu quý khách đặt cược vào các trò chơi sau đây thì tiền thưởng khuyến mãi sẽ bị hủy và chúng tôi sẽ trừ hết số tiền thắng cược từ nó:Sòng bạc trực tuyến( tất cả các game như baccarat ,black jack,Roulette,Sic Bo,Dragon Tiger,Live Porker ,Pai Gow,Niu Niu ,Fraud JinHua,2-8 Bar,Se Die,Fan Tan, Bầu Cua ,3 Cào )tất cả các game trong MT, Thể Thao và Thể Thao Điện Tử
  • ii. Giới Hạn Đặt Cược cho Sòng Bạc Trực Tuyến Tiền thưởng Khuyến mãi này chỉ có thể đặt cược Sòng Bạc Trực Tuyến (bao gồm tất cả các trò chơi Baccarat Trực Tuyến ,Black Jack, Roulette,Sic Bo,Dragon Tiger,Porker Live,Pai Gow,Niu Niu Fraud JinHua,2-8 Bar,Se Die,Fan Tan, Bầu Cua ,3 Cào,)。 Nếu bạn đặt cược vào các trò chơi sau đây, bạn sẽ không đủ tư cách nhận tất cả khuyến mãi tiền thưởng và lợi nhuận: tất cả các trò Nổ Hũ, cá cược thể thao và cá cược thể thao điện tử. Trong 1 số trò chơi Sòng Bạc Trực Tuyến , quý khách chỉ có thể lựa chọn đặt cược "Banker " hay "Player", lẻ hoặc chẵn, quý khách không thể đặt cược đồng thời cả 2 bên, nếu có hành vi cá cược bất thường như cược đối đầu ,cược 2 bên(cược cả "Banker" và "Player") thì toàn bộ tiền thưởng và tiền thắng cược sẽ bị hủy bỏ.
  • iii. Giới hạn đặt cược cho Thể Thao。 Khuyến mãi giới hạn chỉ đặt cược cho Thể Thao của VCA.Nếu quý khách đặt cược các trò chơi khác(tất cả trò Nổ Hũ ,tất cả các trò Sòng Bạc Trực Tuyến) ngoài Thể Thao thì khuyễn mãi sẽ bị hủy ,đồng thời chúng tôi sẽ trừ hết tiền thắng cược từ khuyến mãi này .
  • iv. Có thể đặt cược tất cả các loại trò chơi Khuyến mãi có thể đặt cược tất cả trò chơi
 • c. Xác Nhận Đặt Cược
  • i. Nếu không đủ tiền trong tài khoản ,đặt cược của bạn sẽ không được xác nhận
  • ii. Trong trường hợp đặt cược qua điện thoại, đặt cược chỉ có thể được coi là “xác nhận cá cược”hợp lệ sau khi nhân viên đã lập lại đầy đủ các chi tiết cá cược vàxác nhận với khách hàng rằng đặt cược đã được xử lý và chấp nhận thành công.
  • iii. Cược của khách hàng chỉ có thể được coi là hợp lệ nếu lấy được mã giao dịch đặt cược,nếu không thì sẽ coi không hợp lệ. Khi đặt cược trên trang web hoặc thiết bị di động, mã giao dịch sẽ hiển thị trên màn hình. Nếu bạn không chắc chắn đặt cược có hợp lệ hay không, vui lòng nhấp vào đặt cược chưa xác định để xem phiếu cược hoặc liên hệ với chúng tôi.
  • iv. Mặc dù có các quy định trên, nếu cược được thực hiện bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, cược sẽ không có giá trị cho đến khi chúng tôi nhận được tiền. Nếu chúng tôi không nhận được thanh toán trước khi bắt đầu sự kiện có liên quan, các cược sẽ tự động bị hủy.
  • v. Trước những trường hợp trên, khi xảy ra tranh chấp, khách hàng và VCA dựa trên cơ sở dữ liệu giao dịch cá cược của VCA làm cơ sở cuối cùng.
 • d. Khuyến Mãi
  • i. Mỗi khách hàng, bao gồm cùng một gia đình, cùng một địa chỉ, cùng một địa chỉ email, cùng một số điện thoại, cùng một tài khoản thanh toán (ví dụ: thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng, v.v.), cùng một thiết bị di động, cùng một phần mềm tải xuống và cùng một máy tính bảng hoặc máy tính ( Chẳng hạn như thư viện công cộng hoặc nơi làm việc), chỉ có thể được hưởng một lần khuyến mãi do công ty chúng tôi cung cấp. Chúng tôi có quyền rút bất kỳ hoặc tất cả các khoản khuyến mãi và lợi nhuận của bất kỳ khách hàng hoặc nhóm khách hàng nào vào bất kỳ lúc nào. Ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng nạp tiền thật vào VCA
  • ii. Nếu có bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản của ưu đãi hoặc các hoạt động khuyến mãi hoặc có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy một loạt các cược giống nhau được thực hiện bởi một khách hàng hoặc một nhóm khách hàng có nguồn gốc từ tiền thưởng hoặc tiền gửi, bất kỳ khoản tiền thưởng bổ sung nào, cược miễn phí hoặc bất kỳ khuyến mãi nào khác, bất kể Kết quả ra sao?Miễn là khách hàng có được lợi nhuận đảm bảo, VCA có quyền yêu cầu hoàn lại tiền thưởng trong các ưu đãi liên quan đó cược theo tỷ lệ chính xác, hủy cược miễn phí hoặc hủy bất kỳ cược nào được thực hiện bằng tiền thưởng tiền gửi .Ngoài ra, VCA có quyền thu phí xử lý của khách hàng ( phí giao dịch tiền thưởng tiền gửi, thanh toán bổ sung cho vé cược miễn phí) để bù đắp cho chi phí quản lý. Trước khi nhận bất kỳ khoản khuyến mãi tiền thưởng, vé cược miễn phí hoặc chiết khấu nào vào tài khoản của khách hàng, VCA sẽ có quyền yêu cầu bất kỳ khách hàng nào cung cấp đầy đủ hợp lệ các giấy tờ tùy thân của quý khách
  • iii. Bất kỳ cược nào có cược có tỷ lệ cược nhỏ hơn 1/2 sẽ không được tính trong bất kỳ yêu cầu tích lũy đặt cược nào. Tất cả các ưu đãi của VCA đều được cung cấp cho người chơi đặt cược vì mục đích giải trí và VCA có toàn quyền quyết định hạn chế người chơi đủ tư cách tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mãi nào. Lợi nhuận. v.v.
  • iv. VCA có quyền sửa đổi bất kỳ điều khoản khuyến mãi nào của khách hàng hoặc hủy bỏ bất kỳ khoản khuyến mãi nào của khách hàng bất kỳ lúc nào.
  • v. Nếu quý khách yêu cầu rút hoặc chuyển tiền từ tài khoản mà chưa hoàn thành yêu cầu đặt cược, quý khách sẽ mất toàn bộ tiền thưởng và lợi nhuận trong tài khoản. Qúy khách Chỉ có thể rút tiền nạp gốc hoặc số dư nạp gốc
  • vi. Bất kỳ cuộc đặt cược gian lận nào do thành viên thực hiện sẽ được coi là mục đích để nhận lại tiền thưởng hoặc tiền mặt của quý khách tài khoản của quý khách sẽ bị hủy khuyến mãi và tiền thắng cược từ khuyến mãi đó.
  • vii. Tất cả các khuyến mãi của VCA đều được thiết lập đặc biệt cho các thành viên của VCA và VCA sẽ tự xác định xem khách hàng đó có đủ điều kiện tham gia bất kỳ ưu đãi nào của chúng tôi hay không.
  • viii. VCA có quyền sử dụng họ, bí danh hoặc biệt hiệu của quý khách có liên quan để thông báo kết quả thắng cược của trò chơi hay bất kỳ khuyến mãi tiền thưởng ưu đãi hoặc người trúng giải jackpot
  • ix. Các nhân viên và nhân viên quản lý của VCA, các đại lý xúc tiến liên quan, người được ủy quyền và ủy quyền của VCA, các nhà cung cấp dịch vụ và các nhân viên liên quan khác hoặc các tổ chức hợp tác của VCA không được phép tham gia vào bất kỳ hoạt động khuyến mãi nào.
 • e. Quyết Toán và Thanh Toán
  • i. Tất cả các đặt cược đều phải tuân theo các điều khoản về điều khoản cá cược (bao gồm cả tiền thắng cược tối đa) được đề cập trong Phụ lục 2 của các điều khoản và quy tắc này.
  • ii. VCA có quyền tạm ngừng giao dịch hoặc hủy bỏ bất kỳ đặt cược nào vào bất kỳ lúc nào. Khi thị trường tạm dừng, hệ thống sẽ từ chối chấp nhận tất cả các cược trên thị trường.VCA có quyền dừng mở bất kỳ trò chơi nào mà không cần thông báo trước cho quý khách.
  • iii. Tính toán "hoàn trả" được trên trang chủ chỉ mang tính chất tham khảo và tất cả các cược sẽ được thanh toán dựa trên tỷ lệ cược và số tiền đặt cược được chấp nhận. Nếu một tùy chọn trong cược nhiều bị hủy, số tiền "được hoàn trả"cũng sẽ bị giảm tương ứng với cược bị hủy
  • iv. Nếu có một hạng mục đặt cược trong cược nhiều lần của khách hàng mà người tham gia rút khỏi trò chơi hoặc cược bị hủy, cược sẽ được thanh toán với các cược còn lại.
  • v. Tiền thắng cược của tất cả các cược đã thanh toán sẽ được cộng vào số dư tài khoản của bạn.Bất kỳ khoản tiền / khuyến mãi nào được thêm sai cho khách hàng do lỗi hệ thống sẽ không được sử dụng. VCA có quyền hủy bất kỳ giao dịch nào liên quan đến số tiền đó hoặc rút số tiền tương ứng từ tài khoản của bạn hoặc giao dịch ngược lại khi hoặc sau khi lỗi xảy ra
  • vi. VCA có quyền giữ lại tiền và đặt cược bị vô hiệu vào một sự kiện nhất định khi các trường hợp sau xảy ra: (i) nghi ngờ tính công bằng của sự kiện đó; (ii) tỷ lệ cược hoặc tiền cược bị thao túng; hoặc (iii) Sự kiện đã được thao túng ở hậu trường. Bằng chứng về những điều đã nói ở trên sẽ dựa trên quy mô, số lượng hoặc kiểu cược được thực hiện thông qua bất kỳ hoặc tất cả các kênh cá cược của chúng tôi. Quyết định của bộ phận giám sát dự án thể thao liên quan (nếu có) sẽ là phán quyết cuối cùng. Nếu khách hàng có ứng trước bất kỳ khoản tiền nào tại VCA vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi có quyền giữ lại số tiền khách hàng còn nợ trước khi thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào.
  • vii. Nếu có đủ bằng chứng để chứng minh rằng một loạt cược giống nhau được thực hiện bởi cùng một người hoặc một nhóm người, VCA có quyền hủy đặt cược hoặc giữ lại tiền hoàn trả dựa trên kết quả điều tra sau đó
  • viii. Đối với các sự kiện không có thời gian bắt đầu chính thức được công bố, thời gian bắt đầu đã thông báo của sự kiện sẽ được coi là thời gian bắt đầu. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà cược vô tình được chấp nhận sau khi bắt đầu sự kiện hoặc sự kiện (ngoại trừ cá cược trực tiếp được hiển thị rõ ràng trên trang web), miễn là kết quả cuối cùng không được biết tại thời điểm đặt cược và không có người tham gia / đội nào dẫn trước (Chẳng hạn như ghi bàn, đối thủ bị đuổi khỏi sân, v.v.), cá cược vẫn được giữ. Nếu kết quả của sự kiện / sự kiện đã được biết trước, Asia City có quyền hủy cược bất kể thắng thua. Các tranh chấp về thời gian đặt cược sẽ được xử lý theo hồ sơ giao dịch. Trừ khi có quy định khác, tất cả thời gian hiển thị trên trang web hoặc do nhân viên của VCA đề cập đều theo giờ Vương quốc Anh。
  • ix. Đặt cược trong trận-Nếu chúng tôi phát hiện cược được đặt sau khi có kết quả của trận đấu / sự kiện được biết, hoặc sau khi thí sinh hoặc đội được chọn dẫn trước(ví dụ: điểm số, đối thủ bị đuổi khỏi sân, v.v.), thì Dù bạn thắng hay thua, chúng tôi có quyền hủy đặt cược
  • x. Nếu vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi không thể xác minh kết quả của một thị trường cụ thể (ví dụ: do mất hình ảnh trực tiếp), tất cả các vé cược sẽ vô hiệu, trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định
  • xi. Nếu hướng dẫn của quý khách không rõ ràng, VCA có quyền chia số tiền đặt cược cho nhiều kết quả có thể xảy ra.Nếu không chia được thì VCA có quyền hủy toàn bộ tiền cược. Trong trường hợp này, quyết định của VCA sẽ là quyết định cuối cùng.

E. Sử Dụng Trang Web

 • a. Thông Tin Và Nội Dung
  • Thông tin được cung cấp trên trang web (bao gồm kết quả trận đấu, số liệu thống kê, dữ liệu thể thao, danh sách sự kiện thi đấu , tỷ lệ cược và dữ liệu cá cược) chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn và nghiêm cấm in lại những thông tin đó hoặc sử dụng nó cho mục đích thương mại. Chúng tôi không thể đảm bảo việc cung cấp thông tin đó không bị gián đoạn, tính chính xác của nó hoặc kết quả của việc sử dụng thông tin. Những thông tin đó không thể được coi là gợi ý hoặc khuyến nghị, và chỉ được cung cấp cho khách hàng với mục đích cung cấp thông tin.Qúy khách không thể dựa vào những thông tin đó khi đặt cược, và quý khách phải tự chịu rủi ro đặt cược.
 • b. Thiết Bị Của Qúy Khách
  • i . Thiết bị máy tính hoặc thiết bị điện thoại di động và kết nối mạng của quý khách có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc hoạt động của trang web. VCA không thể đảm bảo rằng trang web lúc nào cũng có thể hoạt động bình thường và không có lỗi hoặc các dịch vụ do VCA cung cấp sẽ không bị xáo trộn dưới bất kỳ hình thức nào. VCA không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ trục trặc hoặc sự cố nào do thiết bị,kết nối mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ mạng / truyền thông của chính bạn gây ra (ví dụ: bạn không thể đặt cược hoặc không thể xem hoặc nhận thông tin về một sự kiện cụ thể).
  • ii . Thiết bị máy tính hoặc thiết bị điện thoại di động và kết nối mạng của quý khách có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc hoạt động của trang web. VCA không thể đảm bảo rằng trang web có thể hoạt động chính xác và không có lỗi hoặc các dịch vụ do VCA cung cấp sẽ không bị xáo trộn dưới bất kỳ hình thức nào. VCA không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ trục trặc hoặc sự cố nào do thiết bị, kết nối mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ mạng / truyền thông của chính bạn gây ra (ví dụ: bạn không thể đặt cược hoặc không thể xem hoặc nhận thông tin về một sự kiện cụ thể).
  • iii . Đối với quý khách các cược bằng App ứng dụng VCA (bao gồm cả việc tải xuống bằng một số phần mềm) để đặt cược, VCA sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với thiết bị di động hoặc mất mát dữ liệu do khách hang cài đặt phần mềm nào đó và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về phí cuộc gọi, phí dữ liệu hoặc các chi phí khác do phần mềm đó phát sinh.
 • c. Sử Dụng Hợp Lý
  • i . Khách hàng chỉ có thể sử dụng trang web và các sản phẩm trò chơi của VCA cho mục đích đặt cược cho các sự kiện thể thao hoặc các sản phẩm trò chơi của VCA
  • ii . Qúy khách không được sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích(được VCA coi là) bất hợp pháp như phỉ báng,lạm dụng hoặc khiêu dâm nào, và quý khách sẽ không được sử dụng trang web khi các hành vi phân biệt đối xử, lừa dối, không trung thực hoặc hành vi không đúng đắn.
  • iii . Nếu quý khách có hành vi lừa đảo, không trung thực hoặc bất hợp pháp khi sử dụng trang web hoặc các sản phẩm của VCA, VCA sẽ tìm kiếm mọi biệnpháp xử phạt theo hợp đồng và trách nhiệm hình sự. Bất kỳ khách hàng nào rơi vào trường hợp này sẽ bị VCA giữ lại tiền trong tài khoản. Tất cả các khiếu nại trực tiếp hoặc gián tiếp (như định nghĩa tại điểm .iii. Khoản B ở trên) do hành vi gian dối, không trung thực hoặc bất hợp pháp của quý khách sẽ do khách chịu trách nhiệm và sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho VCA khi cần
 • d. Về vấn đề phần mềm và kỹ thuật
  • i. Để có thể sử dụng một số sản phẩm được cung cấp trên trang web, bạn có thể cần tải xuống một số phần mềm (ví dụ: sòng bạc trực tuyến yêu cầu Flash).Ngoài ra, một số nhà cung cấp sản phẩm bên thứ ba có thể yêu cầu quý khách đồng ý với các điều khoản và quy tắc bổ sung để sử dụng sản phẩm của họ. Nếu quý khách không chấp nhận các điều khoản và quy tắc của bên thứ ba này, vui lòng không sử dụng phần mềm của bên thứ ba có liên quan. VCA không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ phần mềm của bên thứ ba.
  • ii. Qúy khách chỉ được phép sử dụng bất kỳ và tất cả phần mềm được cung cấp cho quý khách thông qua trang web của chúng tôi với mục đích sử dụng các sản phẩm trên trang web của chúng tôi
  • iii. Phù hợp với các quy định sau đây, chúng tôi cấp cho bạn quyền sử dụng cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng để sử dụng phần mềm liên quan,nhưng mục đích chỉ giới hạn trong việc sử dụng các sản phẩm trên trang web (bao gồm cả sòng bạc trực tuyến).
   • 1. Qúy khách không được: (i) cài đặt hoặc tải phần mềm trên máy chủ hoặc các thiết bị nối mạng khác, hoặc thực hiện các biện pháp khác để cung cấp phần mềm từ bất kỳ hình thức "diễn đàn", dịch vụ trực tuyến, các trang web từ xa mở cho bất kỳ ai khác. (Ii) Cấp phép lại, chuyển nhượng, thuê, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng hoặc sao chép giấy phép của bạn để sử dụng phần mềm (trừ khi được cung cấp rõ ràng trong các điều khoản và quy tắc này), hoặc thực hiện hoặc phân phối Bản sao của phần mềm; (iii) Nhập, truy cập hoặc cố gắng xâm nhập hoặc truy cập hoặc bằng cách khác vượt qua hệ thống an ninh của VCA, hoặc can thiệp vào các sản phẩm hoặc trang web liên quan theo bất kỳ cách nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở ngựa Trojan và các thiết bị tương tự) Thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với phần mềm hoặc bất kỳ tính năng hoặc thành phần nào của phần mềm; hoặc (iv) sao chép hoặc dịch bất kỳ tài liệu người dùng nào được cung cấp trực tuyến hoặc ở định dạng điện tử. Ngoài ra, trừ khi được chấp thuận bởi luật hiện hành liên quan đến chương trình máy tính (bao gồm các mục đích được cho phép rõ ràng bởi Mục 296A (1) hoặc Mục 50 (B) 2 của Đạo luật Bản quyền, Thiết kế và Bằng sáng chế năm 1988), bạn không được: (a) Dịch phần mềm , Thiết kế ngược, lắp ráp ngược, lắp ráp ngược, sửa đổi hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh dựa trên phần mềm hoặc sửa đổi phần mềm theo những cách khác; hoặc (b) thiết kế ngược, lắp ráp ngược, lắp ráp ngược hoặc sửa đổi phần mềm , Điều chỉnh, dịch thuật, hoặc bất kỳ nỗ lực nào để khám phá mã nguồn của phần mềm hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh dựa trên toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của phần mềm.
   • 2. Qúy khách không sở hữu phần mềm của chúng tôi. Phần mềm được sở hữu bởi và là tài sản duy nhất của VCA hoặc công ty cung cấp phần mềm bên thứ ba ("nhà cung cấp phần mềm"). Mọi phần mềm và các tập tin liên quan mà VCA đã được cấp phép sử dụng đều là tài sản của nhà cung cấp phần mềm và được bảo vệ bởi luật bản quyền trên toàn thế giới. Việc bạn sử dụng phần mềm không đông nghĩa bạn sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong phần mềm này
   • 3. Việc cung cấp phần mềm sẽ tuân theo nguyên tắc "nguyên trạng", và sẽ không kèm theo bất kỳ đảm bảo, điều kiện, lời hứa hoặc tuyên bố nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bằng văn bản hay cách khác. VCA loại trừ tất cả các điều khoản, điều kiện và bảo hành ngụ ý (bao gồm mọi khả năng bán được, bảo hành và tính phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào, v.v.). VCA không đảm bảo rằng: (i) phần mềm sẽ đáp ứng nhu cầu của quý khách ; (ii) phần mềm sẽ không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào; (iii) phần mềm sẽ chạy mà không có lỗi hoặc gián đoạn; (iv) phần mềm Mọi khiếm khuyết sẽ được sửa chữa; hoặc (v) phần mềm hoặc máy chủ có thể ngăn chặn sự tấn công của vi rút.
   • 4. Nếu có lỗi giao tiếp hoặc hệ thống liên quan đến việc thiết lập tài khoản hoặc các phần hiệu suất hoặc thành phần khác của phần mềm, VCA và nhà cung cấp phần mềm sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về lỗi đó. VCA có quyền xóa tất cả các sản phẩm liên quan khỏi trang web và thực hiện bất kỳ biện pháp nào khác để sửa chữa các lỗi đó trong trường hợp xảy ra các lỗi đó.
   • 5. Qúy khách thừa nhận rằng cách quý khách sử dụng phần mềm không nằm trong phạm vi quản lý của VCA . Qúy khách tự chịu rủi ro khi tải xuống và sử dụng bất kì phần mềm nào VCA sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với quý khách hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khi quý khách sử dụng phần mềm khác
   • 6. Phần mềm có thể chứa thông tin bí mật bí mật và có giá trị đối với nhà cung cấp phần mềm hoặc VCA.Quý khách phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản và quy tắc này, bạn không có quyền sử dụng hoặc tiết lộ thông tin bí mật này.
  • iv. Mặc dù VCA cố gắng hết sức để đảm bảo rằng trang web phục vụ 24 giờ, nhưng nếu trang web không thể truy cập bất kỳ lúc nào vào bất kỳ khoảng thời gian nào vì bất kỳ lý do gì, VCA không chịu trách nhiệm. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc điều chỉnh, sửa đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt trang web và nội dung, dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi (bao gồm cả quyền truy cập của bạn vào trang web).
  • v. Qúy khách không thể lạm dụng trang web bằng cách giới thiệu virus, Trojan, Malware,Ransomware ,nội dung độc hại hoặc có hại về mặt kỹ thuật khác. Đặc biệt, quý không được truy cập trái phép, can thiệp, phá hủy hoặc làm gián đoạn trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web; bất kỳ thiết bị hoặc mạng nào lưu trữ trang web; bất kỳ phần mềm nào được sử dụng khi cung cấp trang web; hoặc bất kỳ thiết bị hoặc phần mềm nào do bên thứ ba sở hữu hoặc sử dụng trang web. Qúy khách không thể sử dụng một số phần mềm để tấn công trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hay tổn thât do bất kỳ nội dung nào gây ra bởi các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, virus hoặc nội dung có thiệt hại về mặt kỹ thuật khác (có thể lây nhiễm sang thiết bị máy tính, máy tính của bạn khi bạn sử dụng trang web hoặc tải nội dung trên trang web hoặc bất kỳ trang web nào liên kết với nó Mọi mất mát hoặc hư hỏng do chương trình, dữ liệu hoặc nội dung độc quyền khác)
 • e. Nội Dung Bên Thứ 3
  • i. VCA chấp nhận nhiều nguồn thanh toán bên thứ 3 khác nhau, nhận xét và nội dung từ nhiều nhà cung cấp. Một số nhà cung cấp thanh toán bên thứ ba có thể yêu cầu quý khách đồng ý với các điều khoản và quy tắc bổ sung để sử dụng nguồn cấp dữ liệu, cũng như đánh giá và nội dung của họ. Nếu quý khách không chấp nhận các điều khoản và quy tắc có liên quan của bên thứ ba, vui lòng không sử dụng nguồn cấp dữ liệu, đánh giá và nội dung có liên quan của họ
  • ii. VCA không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ , đánh giá và nội dung nào của bên thứ ba.
  • iii. Các điều khoản và quy tắc của người sử dụng cuối để sử dụng nguồn cấp dữ liệu, nhận xét và nội dung của Racing UK nằm trong Phụ lục 3 của các điều khoản và quy tắc này..
  • iv. VCA không cho phép bất kỳ nhân viên nào của mình, bất kỳ bộ phận nào liên quan đến nhân viên của mình hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (theo quyết định tuyệt đối của VCA) cung cấp dịch vụ cho Asia City với sự hiện diện của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba Đặt cược vào bất kỳ thị trường hoặc sự kiện nào của. Nếu các vé cược đã được đã được đặt cược, VCA sẽ hủy mọi vé cược theo quyết định của riêng mình
  • v. Nếu trang web chứa các liên kết đến các trang web và tài nguyên của bên thứ ba, các liên kết này chỉ mang tính chất tham khảo. VCA không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên này, vì vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể gây ra bởi nó hoặc việc sử dụng của quý khách. Việc bao gồm liên kết đến trang web của bên thứ ba không cấu thành sự chứng thực của trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba (nếu có).
 • f. Lỗi
  • i. VCA không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi nào liên quan đến việc đặt cược, bao gồm: (i) VCA hiển thị không chính xác tỷ lệ cược / chấp / tổng điểm /số tiền cá cược kết thúc; (ii) VCA sau khi thị trường đóng cửa hoặc tạm ngừng Chấp nhận đặt cược; (iii) VCA đã tính hoặc thanh toán sai số tiền thanh toán; hoặc (iv) bất kỳ lỗi nào do trong quá trình tạo số ngẫu nhiên trong game hoặc bảng thanh toán được bao gồm trong bất kì trò chơi nào .
  • ii. Tỷ lệ cược không chính xác-trước khi diễn ra thi đấu, trong hoặc sau khi thi đấu, tất cả các cược vẫn sẽ được thiết lập và sẽ được giải quyết theo tỷ lệ cược sửa đổi của VCA Nếu tỷ lệ cược sửa đổi được coi là nhỏ hơn 1.001, cược sẽ bị hủy.Nếu có đủ thời gian trước khi bắt đầu thi đấu, VCA sẽ cố gắng hết sức để liên hệ với khách hàng và có toàn quyền quyết định cho phép khách hàng hủy cược tương ứng.
  • iii. Lỗi Đếm/ bảng cược / chênh lệch / chấp / tổng điểm- Nếu có lỗi trước, trong hoặc sau trận thi đấu , tất cả các cược sẽ vẫn được thiết lập và sẽ dựa trên Tổng số, bảng cá cược, cược chênh lệch, cược chấp hoặc tổng điểm đã thay đổi sẽ được giải quyết, ngoại trừ những trường hợp sau::
   • 1. Nếu tỷ lệ cược sửa đổi được coi là nhỏ hơn 1.001, cược sẽ bị hủy
   • 2. Bất kỳ đặt cược nào trên Tổng số, Bảng cược, Chênh lệch, Cược hỗn hợp chấp hoặc bất kỳ loại cược nào, nếu kết quả của cược bị tiết lộ tại thời điểm đặt cược, cược sẽ bị hủy.
  • iv. Sai số tiề "đặt cược kết thúc" - trước khi bắt đầu trận thi đấu, trong hoặc sau trận thi đấu, tất cả các cược đã được khách hàng đã cược nhưng số tiền "đặt cược kết thúc" không chính xác (do lỗi xuất hiện trong tỷ lệ cược) sẽ vẫn có giá trị Và sẽ thanh toán lại theo đúng số tiền, ngoại trừ những vé cược đã có kết quả rõ ràng, những vé cược đó sẽ bị coi là không hợp lệ. Nếu có đủ thời gian trước khi bắt đầu trò chơi, VCA sẽ cố gắng hết sức để liên hệ với khách hàng và có toàn quyền quyết định cho phép khách hàng hủy cược tương ứng.
  • v. Lỗi trận đấu- Nếu báo cáo về một cầu thủ hoặc đội bị sai trong một trận thể thao, tất cả các cược sẽ bị hủy và VCA có toàn quyền quyết định về vấn đề này.
  • vi. Cược bị trì hoãn-Nếu vì bất kỳ lý do gì, cược trước trận đấu vô tình được chấp nhận sau khi trận đấu hoặc sự kiện bắt đầu, các cược liên quan sẽ được giải quyết như sau:
   • 1. Nếu các mục cược thông thường hoặc cược trong trận đấu, đặt cược vẫn sẽ được xác lập theo tỷ lệ cược đã thay đổi tại thời điểm đặt cược (nếu tỷ lệ cược được coi là nhỏ hơn 1.001 sau khi thay đổi, đặt cược không hợp lệ), trừ khi đã có kết quả cược rõ ràng. Trong trường hợp này, cược sẽ bị hủy.
   • 2. Nếu các mục cược thông thường hoặc điểm chấp bao gồm cược trong trận đấu trực tiếp, miễn là người tham gia hoặc đội được đặt cược không giành được lợi thế đáng kể (chẳng hạn như: ghi điểm, đối thủ bị đuổi khỏi sân, v.v.), đặt cược vẫn có giá trị. Tuy nhiên, nếu lợi thế đáng kể đã xuất hiện, VCA có quyền hủy đặt cược bất kể đặt cược đó là thắng hay thua. Bất kỳ cược nào có kết quả rõ ràng của trận đấu (bao gồm cả trong trận) sẽ bị coi là không hợp lệ.
 • g. Khác
  • i. VCA tích cực giám sát lưu lượng truy cập đến và đi từ trang web của mình. VCA có toàn quyền quyết định chặn truy cập vào trang web chúng tôi khi phát hiện ra các hoạt động truy cập tự động hóa(xài auto) hoặc robot.
  • ii. Theo quy định của một số khu vực pháp lý nhất định nơi bạn ở , VCA có quyền hạn chế quyền truy cập vào tất cả hoặc một phần nào đó của trang web.
  • iii. VCA có thể sửa đổi hoặc chỉnh sửa các sản phẩm được cung cấp trên trang web vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào.
  • iv. Qúy khách có thể không truy cập tất cả hoặc một phần nội dung của trang web chúng tôi vào một thời điểm nào đó do chúng tôi bảo trì trang web hoặc sửa đổi, chỉnh sửa bất kỳ sản phẩm nào của trang web.

F. Trách Nhiệm Của Chúng Tôi

 • a. VCA không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại và tổn thất nào (được coi là hoặc bị cáo buộc) do trang web hoặc nội dung trang web gây ra (bao gồm sự chậm trễ hoặc gián đoạn trong việc vận hành hoặc truyền tải, mất mát hoặc hư hỏng dữ liệu, thông tin liên lạc hoặc hệ thống mạng liên kết Thất bại, bất kỳ sự lạm dụng trang web hoặc nội dung của nó bởi bất kỳ ai, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung).
 • b. Mặc dù VCA không ngừng nỗ lực để đảm bảo tính chính xác của thông tin trang web, nó không đảm bảo tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của thông tin trang web. Trang web có thể chứa thông tin sai hoặc thông tin không chính xác hoặc lỗi thời khác. Asia City không có nghĩa vụ phải cập nhật những thông tin đó. Việc cung cấp thông tin website sẽ tuân theo nguyên tắc “nguyên trạng” mà không kèm theo bất kỳ điều kiện, đảm bảo hay điều khoản nào khác. Do đó, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, nguyên tắc mà VCA tuân theo để cung cấp cho bạn trang web là:VCA loại trừ tất cả các tuyên bố, bảo đảm rõ ràng hoặc ngụ ý, điều kiện và các điều kiện khác có thể có hiệu lực đối với trang web (ngoại trừ các điều khoản và quy tắc này) ở mục Điều Kiện
 • c. Theo các điều khoản và quy tắc này, mọi trách nhiệm của VCA đối với bạn sẽ không vượt quá:
  • i. Số tiền cược bạn đã thực hiện thông qua tài khoản của mình (đối với các cược liên quan hoặc các sản phẩm có trách nhiệm liên quan); và
  • ii. Số tiền tương ứng (nếu số tiền đó được chúng tôi xử lý không đúng cách).
 • d. Cho dù trong hợp đồng, vi phạm quyền dân sự (bao gồm cả sơ suất), vi phạm luật pháp hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác, VCA sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sau (dù trực tiếp hay gián tiếp):
  • i. Tổn thất lợi nhuận;
  • ii. Kinh doanh thua lỗ;
  • iii. Tổn thất thu nhập ;
  • iv. Mất cơ hội;
  • v. Mất dữ liệu;
  • vi. Mất danh tiếng và thiện chí;Hoặc
  • vii. Bất kỳ tổn thất đặc biệt, gián tiếp hoặc tổn thất sau đó,Bất kể những tổn thất đó đã được các bên xem xét vào ngày các điều khoản và quy tắc này đưa vào xem xét.
 • e. Không có nội dung nào trong phần này giới hạn trách nhiệm của VCA đối với việc trả tiền thưởng hoặc các khoản tiền khác cho khách hàng. Phần này phải tuân theo các điều khoản và quy tắc tại đây và phần thưởng tối đa trong Phụ lục II.
 • f. Nếu các tình huống sau đây xảy ra, không điều khoản và quy tắc nào trong các điều khoản và quy tắc này có thể miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của VCA:
  • i. Tử vong hoặc thương tật do sơ suất của VCA;
  • ii. Gian lận hoặc trình bày sai sự thật; hoặc
  • iii. Mọi trách nhiệm pháp lý không thể được miễn hoặc giới hạn bởi luật hiện hành
 • G. Quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi
  • i. Nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế và các quyền sở hữu trí tuệ khác. VCA, các đối tác của nó hoặc các nhà cấp phép thứ ba khác được hưởng các quyền trên.
  • ii. Tất cả các sản phẩm, tên công ty và logo được thể hiện trên trang web là thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc tên sản phẩm của các chủ sở hữu tương ứng (bao gồm cả VCA).
  • iii. Trừ khi được phép sử dụng sản phẩm cho mục đích cá cược, không phần nào của trang web được sao chép hoặc lưu trữ, sửa đổi, sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng, truyền hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, và sẽ không có Sự đồng ý rõ ràng trước bằng văn bản được bao gồm trong bất kỳ trang web nào khác hoặc bất kỳ hệ thống hoặc dịch vụ truy xuất điện tử công cộng hoặc tư nhân nào (bao gồm văn bản, đồ họa, video, tin nhắn, mã hoặc phần mềm).
  • iv. Nếu quý khách sử dụng tính năng cho phép quý khách tải các tài liệu, thông tin, nhận xét, bài đăng hoặc nội dung khác ("Nội dung Người dùng") lên trang web, thì "Nội dung Người dùng" này sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền. Có, đồng thời, VCA có quyền sử dụng, sao chép, phân phối và tiết lộ bất kỳ "nội dung người dùng" nào như vậy cho các bên thứ ba cho bất kỳ mục đích nào. Nếu bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng bất kỳ "nội dung người dùng" nào mà quý khách đã đăng hoặc tải lên trên trang web vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ, VCA cũng có quyền tiết lộ danh tính của quý khách cho các bên thứ ba này. VCA có quyền loại bỏ, sửa chữa hoặc chỉnh sửa bất kỳ "nội dung người dùng" nào mà quý khách đăng trên trang web.
  • v. Bất kỳ việc sử dụng hoặc khai thác thương mại nội dung của trang web hoặc đều bị nghiêm cấm
 • H. Các Điều Khoản Khác
  • i. Các điều khoản và quy tắc, chính sách bảo mật, quy tắc, bất kỳ tệp nào được đề cập rõ ràng và bất kỳ hướng dẫn hoặc quy tắc nào được đăng trên trang web, cùng nhau tạo thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa các bên và thay thế giữa các bên Các thỏa thuận trước đây về chủ đề của các điều khoản và quy tắc này. Qúy khách thừa nhận và đồng ý rằng bằng cách ký và chấp nhận các điều khoản và quy tắc này, chính sách bảo mật, quy tắc, bất kỳ tệp nào được đề cập rõ ràng và bất kỳ hướng dẫn hoặc quy tắc nào được đăng trên trang web, điều đó có nghĩa là quý khách không thể dựa vào hoặc hưởng quyền đối với bất kỳ ai (dù có hay không Bất kỳ tuyên bố, đại diện, đảm bảo, hiểu biết, hứa hẹn hoặc bảo đảm nào (cho dù do sơ suất hoặc vô ý) của các bên trong thỏa thuận này), trừ khi được quy định rõ ràng trong các điều khoản và quy tắc này. Điều khoản này sẽ không được sử dụng để hạn chế hoặc miễn trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh do gian lận hoặc trình bày sai sự thật.
  • ii. Trong mọi trường hợp, bất kỳ sự chậm trễ, thất bại hoặc thiếu sót nào (toàn bộ hoặc một phần) trong việc thực hiện, thực hiện hoặc kháng nghị các điều khoản và quy tắc này hoặc bất kỳ quyền, quyền hạn, đặc quyền, yêu cầu hoặc biện pháp pháp lý nào do luật pháp cấp hoặc tạo ra Nó không thể được coi hoặc được hiểu là sự từ bỏ bất kỳ quyền, quyền hạn, đặc quyền, yêu cầu hoặc biện pháp pháp lý nào khác trong các trường hợp nêu trên, hoặc bất kỳ quyền, quyền hạn và đặc quyền nào khác trong bất kỳ trường hợp nào khác vào bất kỳ lúc nào hoặc sau đó bị cấm , Thực thi các yêu cầu bồi thường hoặc các biện pháp pháp lý.
  • iii. Các quyền và biện pháp pháp lý được cung cấp trong các điều khoản và quy tắc này là tích lũy và (trừ khi được quy định khác trong các điều khoản và quy tắc này) không loại trừ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác trong luật.
  • iv. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản và quy tắc này bị bất kỳ tòa án hoặc cơ quan hành chính nào trong khu vực nơi bạn ở đủ điều kiện pháp lý coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì tính không hợp lệ hoặc không thể thi hành sẽ không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các điều khoản khác trong các điều khoản và quy tắc này giá trị pháp lý.
  • v. Qúy khách nên thực hiện nghĩa vụ điền và ký vào tất cả các tài liệu và đáp ứng các yêu cầu của VCA thông qua các điều khoản và quy tắc này, để VCA có thể hưởng lợi từ các điều khoản và quy tắc này, bảo vệ và thực thi các điều khoản và quy tắc này, đồng thời hoàn thiện chúng Có hiệu quả.
  • vi. Các điều khoản và quy tắc này không thể thiết lập hoặc được coi là sự thiết lập mối quan hệ hợp tác, liên doanh hoặc đại lý giữa các bên. Đồng thời, trừ khi có quy định rõ ràng khác trong các điều khoản và quy tắc này, không bên nào có quyền ràng buộc bất kỳ bên nào khác theo bất kỳ cách nào.
  • vii. VCA sẽ không vi phạm các điều khoản và quy tắc này. Nếu VCA trì hoãn hoặc không thực hiện các nghĩa vụ của mình, và việc chậm trễ hoặc không thể thực hiện là do bản thân sự kiện đó hoặc các lý do hoặc hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của VCA, VCA sẽ Điều này không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Những lý do hoặc điều kiện không thể kiểm soát này bao gồm (nhưng không giới hạn) bất kỳ sự cố mạng viễn thông, mất điện, lỗi phần cứng hoặc phần mềm của máy tính bên thứ ba, hỏa hoạn, sét đánh, nổ, lũ lụt, thời tiết khắc nghiệt, tranh chấp công nghiệp hoặc đình công, các hoạt động khủng bố và các hành động của chính phủ hoặc các cơ quan chức năng khác.
  • viii. Trong trường hợp này, phải kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ và thời gian được gia hạn bằng thời gian chậm hoặc không thể thực hiện được nghĩa vụ.
  • ix. VCA có thể chuyển nhượng, , tính phí, ủy quyền lại hoặc giải quyết các điều khoản và quy tắc này theo bất kỳ cách nào khác, hoặc ký hợp đồng phụ bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào trong các điều khoản và quy tắc này cho bất kỳ công ty nào trong Tập đoàn VCA.
  • x. Theo các điều khoản và quy tắc này, bất kỳ thông báo nào phải được viết bằng tiếng Anh và có thể được gửi bằng tay hoặc bằng thư cấp tốc , chuyển phát hồ sơ, thư bảo đảm, thư hàng không hoặc fax đến: (a) Đối với VCA, địa chỉ của VCA liên quan được liệt kê ở đầu các điều khoản và quy tắc này; và (b) Đối với thông báo mà VCA gửi cho , hãy làm theo quy trình đăng ký khách hàng (bao gồm bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin quý khách đã thông báo cho VCA ). Mọi thông báo được coi là đã
   • 1. Nếu món hàng đó được giao cho thành viên thì nó ngay lập tức
   • 2. Nếu gửi bằng thư hạng nhất, chuyển phát đã ghi hoặc thư bảo đảm, lúc 9:30 sáng (GMT) vào ngày kế tiếp sau ngày gửi thư;
   • 3. Nếu được gửi bằng thư qua đường hàng không đăng ký trả trước, vào lúc 9:30 sáng (GMT) vào ngày thứ năm sau ngày gửi thư; và
   • 4. Nếu gửi bằng fax thì tính từ lúc người gửi bắt đầu gửi
  • xi. Các phụ lục, chính sách bảo mật, quy tắc, bất kỳ tệp nào được đề cập rõ ràng trong đó và bất kỳ hướng dẫn hoặc quy tắc nào được đăng trên trang web là một phần không thể thiếu của các điều khoản và quy tắc này và có hiệu lực như phần chính của các điều khoản và quy tắc này. Nếu có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa de chính và các điều khoản này và các quy tắc, phụ lục, chính sách bảo mật, quy tắc, bất kỳ tệp nào được đề cập rõ ràng, bất kỳ hướng dẫn hoặc quy tắc nào được đăng trên trang web, dựa vào chủ đề là chính.
 • I. Khiếu nại, tranh chấp,áp dụng pháp luật và quyền hạn
  • i. Nếu có bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào phát sinh do các giao dịch trong quá khứ hoặc hiện tại, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu VCA không thể giải quyết tranh chấp, nó sẽ chuyển tranh chấp sang một tổ chức trọng tài, chẳng hạn như IBAS. Trong trường hợp tất cả các bên tranh chấp có đầy đủ đại diện, IBAS sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng (trừ khi có lỗi rõ ràng). Trừ khi VCA không tuân theo quyết định của trọng tài, mọi tranh chấp về cá cược sẽ không dẫn đến kiện tụng, các biện pháp pháp lý hoặc việc thu hồi giấy phép hoặc giấy phép Cagayan đầu tiên (bao gồm bất kỳ giấy phép của nhà điều hành từ xa hoặc giấy phép cá nhân).
  • ii. Giải quyết cá cược thể thao kiểu Mỹ: Trong mọi trường hợp, việc giải quyết cá cược thể thao kiểu Mỹ sẽ dựa trên dữ liệu và kết quả (kể cả những sai sót rõ ràng) do cơ quan quản lý của từng môn thể thao cung cấp. Các cơ quan quản lý liên quan như sau: NFL, NCAAF, CFL, NBA, NCAAB, NHL, MLB, NASCAR, MLS và PGA Tour.
  • iii. Các điều khoản và quy tắc này và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ các điều khoản và quy tắc này hoặc chủ đề của chúng, dù là hợp đồng hay ngoài hợp đồng, sẽ tuân theo:
   • 1. Luật của Anh và xứ Wales-nếu tranh chấp hoặc khiếu nại có liên quan là về cá cược thể thao hoặc các sự kiện được thực hiện tại Hillside (New Media) Limited;
   • 2. Luật Gibraltar-nếu tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan là về việc đặt cược vào các trò chơi được thực hiện tại Hillside (Gibraltar) Limited; và
   • 3. Luật của Anh và xứ Wales - tất cả các trường hợp khác.
  • iv. Nếu quý khách chấp nhận các điều khoản và quy tắc này hoặc đặt cược hoặc sử dụng (cho dù được phép hay không) các cơ sở do VCA cung cấp (cho dù thông qua trang web hoặc các phương tiện khác), quý khách được coi là đồng ý vô điều kiện rằng tòa án Anh và xứ Wales sẽ Độc quyền và chịu trách nhiệm giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ các điều khoản và quy tắc này. Bất chấp các quy định trên, VCA có quyền gửi đơn kiện quý khách tại quốc gia nơi quý khách sinh sống.