Ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 (GMT+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Quà tặng mỗi ngày đăng nhập
Thời gian hoạt động được tính trong ngày có số tiền được nạp 200,000 VND trở lên , có thể nhận tiền thưởng 30,000VND
3 ngày quà tặng kèm
Trong thời gian diễn ra sự kiện , mỗi khi bạn đăng nhập lần thứ 3 trở lên bạn có thể nhận được một phong bao lì xì bốc thăm . Lên đến 300,000VND
GIẢI THƯỞNG PHONG BÌ ĐỎ MAY MẮN
50,000 88,888 120,000
200,000 250,000 300,000